Tựa sách

Quyền Lực Biểu Tượng

Mô tả ngắn

“Quyền Lực Biểu Tượng” của Soon Yu và Dave Birss là một tác phẩm thấu đáo về tầm quan trọng của biểu tượng trong Marketing

Tác giả

138.000 

138.000 

Giá bán:

“Quyền Lực Biểu Tượng” của Soon Yu và Dave Birss là một tác phẩm thấu đáo về tầm quan trọng của biểu tượng trong Marketing. Cuốn sách này khám phá chiến lược “Lợi thế biểu tượng”, giúp các thương hiệu không chỉ tạo ra sự khác biệt bền vững mà còn xây dựng mối quan hệ sâu sắc với khách hàng. Tác giả nhấn mạnh vào việc tận dụng và nâng cao giá trị của sản phẩm hiện có, thay vì liên tục theo đuổi cái mới. Sách phân tích sự thất bại của American Apparel và thành công của Mini Cooper, chứng minh cách các thương hiệu lớn như Nike, Disney, Apple đã duy trì và tăng cường tính biểu tượng của mình. “Quyền Lực Biểu Tượng” là nguồn cảm hứng và hướng dẫn quý báu cho những ai muốn xây dựng thương hiệu bền vững, làm cho sản phẩm trở nên đặc biệt và ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí khách hàng.

Tác giả