Tựa sách

Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc

Mô tả ngắn

Tham nhũng là vấn đề nghiêm trọng toàn cầu, ảnh hưởng đến sự phát triển và bền vững quốc gia. Tại quốc gia của chúng ta, dù có tiến bộ nhưng tham nhũng vẫn tồn tại, đòi hỏi biện pháp chống tham nhũng cấp bách. Cuốn sách “Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc” của Hồng Vì, được biên soạn theo Nghị quyết Trung ương, phân tích tham nhũng và các biện pháp chống tham nhũng hiệu quả của Trung Quốc.

Tác giả

Giá bán:

Trên khắp thế giới ngày nay, không phân biệt chính trị hay kinh tế, tham nhũng vẫn tồn tại và là một vấn đề nghiêm trọng. Tham ô và tham nhũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự phát triển và bền vững của một quốc gia cũng như văn hóa của nó. Tham nhũng tiêu tốn nguồn tài nguyên kinh tế, đe doạ ổn định chính trị, gây mất lòng tin vào hệ thống pháp luật, và ngăn chặn quá trình phát triển kinh tế, góp phần làm ô nhiễm môi trường xã hội.

Tại quê hương của chúng ta, trong quá trình chuyển đổi hướng tới nền kinh tế thị trường trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa, tuy đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, nhưng tình trạng tham nhũng vẫn tồn tại tại một số cơ quan, cán bộ, và đảng viên, điều này đáng lo ngại. Vì lý do đó, việc chống tham nhũng trở thành một nhiệm vụ cấp bách và cực kỳ quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Đảng và Nhà nước của chúng ta không chỉ khẳng định sự quyết tâm trong việc chống tham nhũng, mà còn đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả để thực hiện mục tiêu này. Hơn nữa, chúng ta đã tích cực nghiên cứu và học hỏi từ kinh nghiệm chống tham nhũng của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước láng giềng có hoàn cảnh tương tự như chúng ta, ví dụ như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu theo Nghị quyết Trung ương lần thứ 9, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã lựa chọn một số chương quan trọng từ cuốn sách “Các biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc” của tác giả Hồng Vì để biên soạn thành cuốn sách “Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc”. Sách tập trung vào việc trình bày các hình thức của tham nhũng, nguyên nhân gây ra tình trạng này, và một số biện pháp mà Trung Quốc đã áp dụng để chống lại tham nhũng. Tiêu đề và nội dung của cuốn sách đã được tôi đặt nhằm thể hiện sự tập trung vào vấn đề này quan trọng.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả