Tựa sách

Thanh Thực Lục Quan hệ Thanh – Tây Sơn cuối thể kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX

Mô tả ngắn

Cuốn “Thanh Thực Lục – Quan hệ Thanh – Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX” là tác phẩm học thuật về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, dựa trên sử liệu “Thanh thực lục” của triều Thanh. Sách do Hồ Bạch Thảo dịch và biên soạn, với sự chỉnh sửa và biên tập của Nhà xuất bản Hà Nội và PGS.TS Tạ Ngọc Liễn. Tác phẩm là nguồn tài liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam – Trung Quốc.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Thanh Thực Lục – Quan hệ Thanh – Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX” là một tác phẩm học thuật quan trọng, cung cấp cái nhìn sâu sắc vào mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam trong giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX. Sách này là kết quả của nỗ lực lớn trong việc sưu tầm và nghiên cứu tư liệu từ bộ sử liệu “Thanh thực lục”, một nguồn sử liệu quan trọng được biên soạn bởi các sử quan triều Thanh.

Tác phẩm không chỉ giới thiệu các tư liệu từ “Thanh thực lục”, mà còn phân tích và giải thích chúng một cách chi tiết, nhằm cung cấp thông tin chính xác và toàn diện về mối quan hệ lịch sử quan trọng này. Việc khai thác các tư liệu trong “Thanh thực lục” đã được thực hiện cẩn thận bởi dịch giả Hồ Bạch Thảo, người đã dành nhiều năm để nghiên cứu và biên dịch, tập hợp các tư liệu liên quan đến Việt Nam.

Cuốn sách này đã được Nhà xuất bản Hà Nội hiệu đính và tái bản, với sự chỉnh sửa kỹ lưỡng về dịch thuật và bổ sung chú giải. Sách còn có sự tham gia của nhà sử học PGS.TS Tạ Ngọc Liễn trong việc biên tập và hiệu chỉnh nội dung.

“Thanh Thực Lục – Quan hệ Thanh – Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX” là một nguồn tài liệu quý giá cho các nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên và học viên ngành sử và các ngành khoa học xã hội khác, cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam và Trung Quốc. Cuốn sách mong muốn nhận được ý kiến đóng góp từ độc giả để hoàn thiện hơn trong các ấn bản tiếp theo.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả