Tựa sách

Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải

Mô tả ngắn

“Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải” của Cao Minh là một cuốn sách khám phá ranh giới mỏng manh giữa thiên tài và kẻ điên

Tác giả

145.000 

145.000 

Giá bán:

“Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải” của Cao Minh là một cuốn sách khám phá ranh giới mỏng manh giữa thiên tài và kẻ điên. Tác phẩm thách thức quan điểm thông thường về thế giới và sự hiểu biết, mời gọi độc giả vượt qua giới hạn của nhận thức bình thường để tìm kiếm sự thật sâu xa và phá vỡ mọi quy tắc. Sách là tiếng nói cho những người được coi là “điên rồ”, những kẻ gây rối, những người không tuân theo quy tắc, và những cá nhân thấy mọi thứ theo cách khác biệt.

Tác giả Cao Minh mô tả một thế giới nơi những người bị gọi là điên thực ra có thể là thiên tài, những người sẵn sàng phá vỡ khuôn khổ và thách thức những suy nghĩ cũ kỹ. Sách ca ngợi ý tưởng rằng chỉ những người “điên” đủ để tin rằng họ có thể thay đổi thế giới mới thực sự có khả năng làm điều đó. Cuốn sách không chỉ là một tuyên ngôn về sự sáng tạo và khác biệt, mà còn là một lời kêu gọi đến những người dám đối mặt với thách thức và dám sống theo cách riêng của mình, dù họ có thể bị xã hội gọi là “kẻ điên”.

Tác giả