Tựa sách

Thủ Tục Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Thủ Tục Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng” của ThS. Ma Thị Luận cung cấp thông tin thủ tục hành chính cập nhật, hướng dẫn chi tiết và mẫu biểu cho ngành xây dựng, giúp đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Thủ Tục Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng” là một công cụ hữu ích và cần thiết cho các cơ quan, tổ chức, và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ở cấp cơ sở. Được biên soạn bởi ThS. Ma Thị Luận, Trưởng phòng Cải cách thủ tục hành chính – Bộ Xây dựng, cuốn sách này cung cấp thông tin cập nhật về các thủ tục hành chính trong ngành xây dựng đến ngày 22-8-2012, phản ánh những thay đổi theo Quyết định số 838/QĐ-BXD và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ.

Nội dung cuốn sách được tổ chức một cách khoa học và dễ dàng tra cứu, gồm ba phần chính: Danh mục các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng, chi tiết của từng thủ tục hành chính ở cấp tỉnh, huyện và xã, cũng như danh mục các thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ. Mỗi phần chia thành các mục nhỏ hơn giúp người đọc dễ dàng tìm hiểu và áp dụng các quy định mới nhất trong hoạt động xây dựng.

Sách còn bao gồm các mẫu biểu đính kèm, giúp người đọc hiểu rõ hơn về quy trình và cách thức thực hiện các thủ tục. Đây là nguồn tài liệu quan trọng giúp cập nhật kiến thức và thực hiện các thủ tục hành chính một cách chính xác và hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng, phù hợp với cả cấp tỉnh, huyện lẫn xã. Cuốn sách không chỉ giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong ngành xây dựng.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả