Tựa sách

Trí Tuệ Nhân Tạo – Lập Trình Tiến Hoá

Mô tả ngắn

Cuốn “Trí Tuệ Nhân Tạo – Lập Trình Tiến Hoá” là một nguồn tài liệu quan trọng, cung cấp cái nhìn sâu sắc về lập trình tiến hóa trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Tác giả

20.000 

20.000 

Giá bán:

Cuốn “Trí Tuệ Nhân Tạo – Lập Trình Tiến Hoá” là một nguồn tài liệu quan trọng, cung cấp cái nhìn sâu sắc về lập trình tiến hóa trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Sách này phù hợp cho cả sinh viên và chuyên gia công nghệ, giúp họ hiểu và ứng dụng thuật giải di truyền để giải quyết các vấn đề phức tạp. Bao gồm 3 phần, cuốn sách tập trung vào các khái niệm cơ bản và nguyên lý hoạt động của thuật giải di truyền, tối ưu số, và tối ưu tổ hợp, bao gồm các bài toán như người du lịch và lập thời khoá biểu.

Tác giả