Tựa sách

Vật liệu học

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Vật Liệu Học” bàn về quan hệ giữa cấu trúc, tính chất và ứng dụng của vật liệu. Chia thành ba phần, nó khám phá cấu trúc, tính chất vật liệu, và ứng dụng chúng. Cung cấp tóm tắt nội dung và bài tập áp dụng để phục vụ sinh viên và chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Vật Liệu Học” cung cấp một cái nhìn toàn diện về lĩnh vực vật liệu, một khía cạnh quan trọng trong sản xuất và đời sống hàng ngày. Từ thời cổ đại, con người đã sử dụng vật liệu tự nhiên và dần dần chuyển sang vật liệu nhân tạo để tạo ra công cụ phục vụ nhu cầu sống. Ngày nay, việc nghiên cứu và phát triển vật liệu mới trở nên cấp thiết, với hàng trăm loại vật liệu mới được tạo ra mỗi năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người.

Cuốn sách nhấn mạnh mối quan hệ giữa cấu trúc, tính chất và ứng dụng của vật liệu. Để thay đổi tính chất của vật liệu cho phù hợp với mục đích sử dụng, thường cần phải thay đổi cấu trúc của chúng. Do đó, sách này tập trung vào các vấn đề cơ bản liên quan đến cấu trúc, quan hệ giữa cấu trúc và tính chất phổ biến của vật liệu.

Cuốn sách được chia thành ba phần chính, bao gồm 9 chương. Phần đầu tiên tập trung vào cấu trúc vật liệu, phần thứ hai khám phá các tính chất vật liệu như điện, từ, quang, nhiệt và cơ học. Phần cuối cùng đề cập đến ứng dụng của vật liệu trong môi trường và các lĩnh vực khác.

Vật liệu học là một lĩnh vực rộng lớn, nên cuốn sách này không thể bao quát tất cả mọi khía cạnh. Tuy nhiên, nó đã cố gắng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn tài liệu, bao gồm các công trình nghiên cứu khoa học và tạp chí chuyên ngành từ năm 1980 đến nay, với sự chú trọng đặc biệt vào các thông tin mới từ năm 2000 trở đi.

Cuốn sách cũng bao gồm tóm tắt nội dung và bài tập áp dụng (cả đã giải và chưa giải) sau mỗi chương để sinh viên có thể dễ dàng tham khảo và áp dụng kiến thức đã học. “Vật Liệu Học” là một nguồn tài liệu quý giá cho sinh viên và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến vật liệu.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả