Tựa sách

Việt Nam những ngày lịch sử

Mô tả ngắn

“Việt Nam những ngày lịch sử” của Nguyễn Tương Bách mô tả chi tiết lịch sử Việt Nam, từ thời thơ ấu đến các sự kiện chính trị và văn học quan trọng, cùng với trải nghiệm lưu vong của tác giả ở Trung Quốc.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn “Việt Nam những ngày lịch sử” của Bác sĩ Nguyễn Tương Bách là một tác phẩm quan trọng, cung cấp cái nhìn sâu sắc và chân thực về lịch sử Việt Nam qua các giai đoạn quan trọng. Tác giả, với bút pháp mô tả chi tiết và cá nhân, đã viết về cuộc đời mình từ thời thơ ấu ở Cẩm Giàng, Hải Dương, cho tới những năm tháng lưu lạc tại Trung Hoa, trong thời kỳ cả Quốc dân đảng lẫn Cộng sản nắm chính quyền.

Cuốn sách mang tới cái nhìn độc đáo về nếp sống ở thôn quê Việt Nam, cũng như sự nỗ lực của một gia đình nhằm trở thành danh tiếng. Đồng thời, nó cũng là một nguồn tài liệu quý giá về lịch sử văn học Việt Nam, với phần viết về nhóm Phong hóa, Ngày nay, Tự lực Văn đoàn và nhà xuất bản Đời nay.

Ngoài ra, phần “Những ngày sóng gió” cung cấp thông tin chi tiết về cuộc đấu tranh chính trị giữa các đảng phái Quốc gia và Cộng sản, cũng như những sự kiện lịch sử quan trọng như việc thành lập Chính phủ Liên hiệp và các biến cố liên quan tới Việt Minh.

Phần cuối cùng của sách, “Những ngày Lưu vong ở Trung hoa”, đưa người đọc qua những trải nghiệm và khó khăn của các nhà cách mạng Việt Nam tại các thành phố như Côn Minh, Mông Tự, Bình Biên, Quảng Châu và Hương Cảng. Đây cũng là phần mà tác giả ghi lại những thông tin về Hội nghị Hương Cảng, nơi Bảo Đại đã triệu tập các đảng phái Quốc gia để thành lập Chính phủ Quốc gia.

Dù một số chi tiết trong hồi ký có thể chưa hoàn toàn chính xác, nhưng cuốn sách vẫn là nguồn tài liệu quý báu, trung thành với mục tiêu của sử học. Nó cũng ghi nhận quan điểm chính trị của tác giả, người hiện vẫn còn sống tại Trung Quốc, và cung cấp cái nhìn sâu sắc về những biến động chính trị của khu vực này sau năm 1949. Cuốn sách được viết và hoàn thành tại Montreal trong mùa tuyết năm 1981.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả