Tựa sách

Xác suất thống kê

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Xác suất Thống kê” là giáo trình dành cho sinh viên không chuyên ngành toán học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Nó bao gồm các khái niệm cơ bản về Xác suất và Thống kê Ứng dụng, được trình bày dễ hiểu. Sách kết hợp lý thuyết với thực tiễn qua ví dụ và bài tập thực tế, phục vụ cho các ngành như Kinh tế, Sinh học, và Tâm lý – Xã hội học. Nó cũng là tài liệu tham khảo cho giảng viên và hy vọng nhận được phản hồi để hoàn thiện trong tương lai.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Xác suất Thống kê” được biên soạn bởi Bộ môn Xác suất Thống kê, Khoa Toán Cơ – Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, là một giáo trình quan trọng dành cho sinh viên không chuyên ngành toán học. Sách này đã được soạn thảo để phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy cho sinh viên thuộc các ngành Kinh tế, Sinh học, Tâm lý – Xã hội học, cũng như các học viên cao học và nghiên cứu sinh của những ngành này.

Nội dung của sách bao gồm các khái niệm cơ bản và kết luận chung của Lý thuyết Xác suất và Thống kê Ứng dụng, được trình bày một cách giản dị và dễ hiểu, phù hợp với những người có kiến thức cơ bản về Toán cao cấp. Với khoảng thời gian từ 60 đến 75 tiết, giáo trình chia sẻ kiến thức về cả hai phần: Xác suất và Thống kê Ứng dụng, với mục tiêu cung cấp một nền tảng vững chắc cho sinh viên.

Giáo trình cũng kết hợp thực tiễn với lý thuyết, thông qua các ví dụ và bài tập liên quan đến các vấn đề thực tế trong lĩnh vực Kinh tế, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Sinh học và Y học, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ứng dụng của Xác suất Thống kê.

Ngoài ra, sách còn là một tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên giảng dạy môn Lý thuyết Xác suất và Thống kê tại các trường đại học và cao đẳng. Mặc dù có những hạn chế do thời gian và khả năng, tác giả và Bộ môn Xác suất Thống kê rất mong nhận được sự góp ý và phản hồi từ bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả