Tựa sách

Ý nghĩa về sự chết đau khổ và thời gian

Mô tả ngắn

“Ý Nghĩa về Sự Chết, Đau Khổ và Thời Gian” là một cuốn sách phân tích tầm quan trọng của sự tự do trong cuộc sống và những thách thức đi kèm. Tác giả khám phá sự hạn chế của tự do cá nhân bởi trách nhiệm và luật lệ xã hội, đồng thời đề cập đến khả năng chuyển hoá tâm thức để đạt được tự do thực sự. Cuốn sách cung cấp cái nhìn triết lý sâu sắc về sự chết, đau khổ và thời gian, thách thức người đọc xem xét lại giá trị và niềm tin cá nhân.

Tác giả

Giá bán:

“Ý Nghĩa về Sự Chết, Đau Khổ và Thời Gian” là một cuốn sách sâu sắc, khám phá những chủ đề phức tạp và sâu kín của cuộc sống con người. Tác phẩm mở đầu bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự do trong cuộc sống cá nhân. Tác giả chỉ ra rằng mặc dù nhiều người tưởng mình mong muốn tự do, nhưng thực tế họ lại không sẵn lòng đối mặt với những trách nhiệm và thách thức mà tự do thực sự đem lại.

Cuốn sách phân tích sâu sắc về cách mà cuộc sống hàng ngày, với những trách nhiệm, bổn phận và luật lệ xã hội, đã hạn chế sự tự do cá nhân. Tác giả đặt câu hỏi liệu có thể nào cho tâm thức con người, đã quá chật vật với nỗi sợ hãi, hoang mang về tương lai và gắn bó mạnh mẽ với sự an ủi của quá khứ, có thể trải qua một cuộc chuyển hoá căn bản để đạt được sự tự do triệt để.

Cuốn sách không chỉ là một bài phân tích tâm lý xã hội mà còn là một cuộc tìm kiếm triết lý sâu sắc về ý nghĩa của sự tự do, sự chết, đau khổ và thời gian trong cuộc sống. Nó mời gọi người đọc xem xét lại các giá trị, niềm tin và cách họ đối mặt với những thách thức của cuộc sống. “Ý Nghĩa về Sự Chết, Đau Khổ và Thời Gian” hứa hẹn sẽ là một cuốn sách đầy cảm hứng và thách thức cho những ai muốn khám phá sâu hơn về bản chất của sự tồn tại và ý nghĩa của cuộc sống.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả