Tựa sách

Hệ thống Cảng thị trên Sông Đàng Ngoài

Mô tả ngắn

ChatGPT

Cuốn sách “Hệ thống Cảng thị trên Sông Đàng Ngoài: Lịch sử Ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII” của TS. Đỗ Thị Thủy Lan là một công trình nghiên cứu đáng chú ý về lịch sử ngoại thương Việt Nam, tập trung vào hệ thống cảng thị trên sông Đàng Ngoài từ thế kỷ XVII đến XVIII. Cuốn sách này là kết quả của hơn 15 năm nghiên cứu kỹ lưỡng và sử dụng nguồn tư liệu phong phú. Nó cung cấp một cái nhìn chi tiết và toàn diện về sự phát triển của ngoại thương và quan hệ thương mại quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ này, đồng thời là tài liệu quý báu cho giới nghiên cứu và nguồn thông tin hấp dẫn cho những người quan tâm đến lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Hệ thống Cảng thị trên Sông Đàng Ngoài: Lịch sử Ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII” của TS. Đỗ Thị Thủy Lan là một công trình nghiên cứu sâu rộng, tập trung vào một chủ đề lịch sử ngoại thương ít được khai phá trong nền sử học Việt Nam. Cuốn sách mở ra một cái nhìn mới mẻ và chi tiết về hệ thống thương mại và cảng thị dọc theo sông Đàng Ngoài từ thế kỷ XVII đến XVIII, đặc biệt là cảng của khẩu Domea – tiền thân của thành phố Cảng hiện đại.

Công trình này là kết quả của hơn 15 năm nghiên cứu miệt mài của tác giả, với sự hướng dẫn và dẫn dắt của các chuyên gia lịch sử hàng đầu như GS. Phan Huy Lê và GS. Phan Đại Doãn. Nghiên cứu này được bổ sung và sâu sắc nhờ việc tiếp cận nguồn tư liệu phong phú từ Công ty Đông Ấn Hà Lan và các nguồn lịch sử quý giá khác.

Cuốn sách cung cấp một cái nhìn toàn diện về lịch sử ngoại thương Việt Nam, phản ánh sự phát triển của các cảng thị và mối quan hệ thương mại quốc tế. Đây không chỉ là tài liệu quý báu cho các nhà nghiên cứu lịch sử, sinh viên, và giáo viên mà còn là nguồn thông tin hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá quá khứ phong phú của Việt Nam. Cuốn sách chắc chắn sẽ là một tài nguyên quý giá, góp phần làm sâu sắc hơn hiểu biết về lịch sử thương mại và văn hóa của Việt Nam trong thời kỳ quan trọng này.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả